Contributieregeling

Contributieregeling

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Voor het verenigingsjaar 2013/2014 is onderstaande regeling van toepassing.

Contributiebedragen bij lidmaatschap geheel jaar
 

   Senior  Junior  Mini
 Lid  € 173,00  € 103,50  € 68,50
 Buitenlid  € 103,50  € 68,50  € 41,00
 Entreegeld  € 15,00  € 10,00  € 10,00


Hierbij geldt het volgende:

  • een senior lid is geboren op of voor 1 januari 1996
  • een junior lid is geboren na 1 januari 1996
  • een mini is geboren na 1 januari 2005
  • een buitenlid heeft de woon- of verblijfplaats op tenminste 20 km. van het tennispark
  • entreegeld geldt voor elk lid dat zich (opnieuw) aanmeldt; geldt dus ook voor oud-leden
  • alle leden dienen een incassomachtiging af te geven
  • de jaarlijkse contributies worden begin februari geïnd

Gezinskorting
Voor gezinnen is er de volgende kortingsregeling:

  • bij 3 leden per gezin bedraagt de korting € 4,00 per lid
  • bij 4 leden per gezin bedraagt de korting € 6,00 per lid
  • bij 5 of meer leden per gezin bedraagt de korting € 9,00 per lid


Contributiebedragen bij aanmelding gedurende het jaar
Indien een lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, gelden de hieronder vermelde bedragen.
 

 Lid per  Senior  Junior  Mini
 1 april  € 158,00  € 92,00  € 61,50
 1 mei  € 143,50  € 82,00  € 56,00
 1 juni  € 128,00  € 72,00  € 46,00
 1 juli  € 112,50  € 61,50  € 41,00
 1 augustus  € 92,50  € 51,00  € 36,00
 1 september  € 71,50  € 41,00  € 31,00
 1 oktober  € 56,50  € 31,00  € 21,00Ondersteunend lid
Ook is het mogelijk ondersteunend lid te worden. Het contributiebedrag is hierbij minimaal € 25,00.