Contributieregeling

Contributieregeling

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is onderstaande regeling van toepassing.

Contributiebedragen bij lidmaatschap geheel jaar

   Senior  Junior  Mini
 Lid  € 173,00  € 103,50  € 68,50
 Studentenlid uitwonend  €   45,00    
 Studentenlid thuiswonend  € 103,50    
 Buitenlid  € 103,50  €  68,50  € 41,00
 Entreegeld  €   15,00  €  10,00  € 10,00


Hierbij geldt het volgende:

 • een senior lid is geboren op of voor 1 januari 1997
 • een junior lid is geboren na 1 januari 1997
 • een mini is geboren na 1 januari 2006
 • het studentenlidmaatschap geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar
 • bij aanmelding voor het studentenlidmaatschap dient een studentenkaart te worden overlegd
 • een buitenlid heeft de woon- of verblijfplaats op tenminste 20 km. van het tennispark
 • entreegeld geldt voor elk lid dat zich (opnieuw) aanmeldt; geldt dus ook voor oud-leden
 • alle leden dienen een incassomachtiging af te geven
 • de jaarlijkse contributies worden begin februari geïnd

Gezinskorting
Voor gezinnen is er de volgende kortingsregeling:

 • bij 3 leden per gezin bedraagt de korting € 4,00 per lid
 • bij 4 leden per gezin bedraagt de korting € 6,00 per lid
 • bij 5 of meer leden per gezin bedraagt de korting € 9,00 per lid
 • een uitwonend studentenlid telt niet mee in de kortingsregeling

Ondersteunend lid
Het is mogelijk ondersteunend (niet spelend) lid te worden. Het contributiebedrag is hierbij minimaal € 25,00.

Contributiebedragen bij aanmelding gedurende het jaar
Indien een lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, gelden de hieronder vermelde bedragen.
 

 Lid per  Senior  Junior  Mini
 1 april  € 158,00  € 92,00  € 61,50
 1 mei  € 143,50  € 82,00  € 56,00
 1 juni  € 128,00  € 72,00  € 46,00
 1 juli  € 112,50  € 61,50  € 41,00
 1 augustus  € 92,50  € 51,00  € 36,00
 1 september  € 71,50  € 41,00  € 31,00
 1 oktober  € 56,50  € 31,00  € 21,00