Aan- en afmelden, mutaties

Aanmelden

Je kunt je als lid bij onze vereniging aanmelden door een ingevuld aanmeldingsformulier, voorzien van een officiële, recente pasfoto, te bezorgen op het adres van de ledenadministrateur. Je wordt dan tevens aangemeld als lid van de K.N.L.T.B. (tennisbond). Het lidmaatschap van onze vereniging loopt gelijk met het verenigingsjaar van 1 november t/m 31 oktober en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één jaar. Aanmelden kun je je gedurende het gehele verenigingsjaar.

Klik hier om het Aanmeldingsformulier (pdf-formaat) te downloaden. Het ingevulde formulier, inclusief een pasfoto en de incassomachting, kun je inleveren/laten bezorgen bij de ledenadministrateur:

Mieke Veen, Bosboomstraat 7, 6813 KB Arnhem

ledenadministratie@tvdehoogkamp.nl

ACTIE: Nieuwe leden in de leeftijd van 4 t/m 9 jaar krijgen een mooi tennisracket. Meer informatie bij de tennisleraren.

 

Mutaties

Voor wijziging van jouw gegevens zoals adres, telefoonnummer et cetera en het vervangen van de foto op de nieuwe ledenpas, kun je gebruik maken van het wijzigingsformulier. Ook dit formulier kun je inleveren/laten bezorgen bij de ledenadministrateur.

Klik hier om het wijzigingsformulier (pdf-formaat) te downloaden.

Afmelding

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk en uiterlijk 1 maand voor afloop van het betreffende verenigingsjaar (dus uiterlijk 30 september!!) worden gedaan bij de ledenadministrateur (zie boven). Bij opzegging na 30 september ben je gehouden de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te betalen. Ook voor opzeggen kun je gebruik maken van het wijzigingsformulier. Klik hier om dit te downloaden.

Je kunt dit formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur.

Je ontvangt een bevestiging van jouw uitschrijving per mail.