Introductie en baanhuur

Tarieven

Introducé 18 jaar of ouder per dagdeel          €   5,00
Introducé jonger dan 18 jaar per dagdeel      €   2,50
Baanhuur per uur                                        € 10,00

Regels

Vooraf aanmelden bij de bar in het clubhuis. Als de bar gesloten, dan melden bij de groundsman Geert Tobben.
Informeer of introductie c.q. baanhuur op de gewenste tijd mogelijk is. Zo ja, vul het formulier in en betaal het bedrag aan de barmedewerker of groundsman.
N.B.: Het is mogelijk dat je de groundsman op de B- of C-banen moet zoeken (dit staat aangegeven).
 
Bij afwezigheid van barmedewerker en groundsman:
a. Vul een formulier in (je kunt deze hier downloaden). Sluit deel I met het verschuldigde bedrag in een envelop en deponeer deze in de brievenbus van de groundsman (op het terras bij het clubhuis); gebruik deel II voor het afhangen op het afhangbord.
b. Hang een baan af met deel II.