Samenwerking met TV Schaarsbergen

Met plezier en genoegen willen wij jullie informeren over de allernieuwste ontwikkeling. Op basis van goed vooroverleg met het bestuur van TV Schaarsbergen hebben beide besturen besloten tot een proef voor alle leden:

Vanaf woensdag 9 september kunnen leden van beide verenigingen vrij tennissen op de banen van beide verenigingen. Tevens kunnen de leden aan elkaars (club)activiteiten deelnemen, zonder extra kosten.

Deze proef past volgens ons prima in de centrale doelstelling van beide verenigingen 'meer roering' door meer spel en gezelligheid.

Hoe gaat deze proef slagen?

Door jullie zelf:

Wees goede gastvrouwen en -heren, alsook gezellige gasten.
Stel jezelf voor als je een nieuw gezicht ziet.
Geniet van elkaars aanwezigheid.
Heb geduld met elkaar en de onbekendheid van de nieuwe organisatie.
Nodig elkaar over en weer uit voor een single, dubbel of mix.

Door gezamenlijke activiteiten:

Gezamenlijke laddercompetitie, informatie bij Stefan Reinerink, ladder@tvdehoogkamp.nl .

Herfsttoernooi TVS/TVH (verwacht zaterdag 7 november), informatie bij Annemieke Molster en Sven Huijben.

Nieuws Overzicht