ALV 21 januari

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op zondag 21 januari 2018 om 15.00 uur in het clubhuis van onze vereniging.

De jaarstukken 2016-2017 en de begroting 2017-2017 kun je downloaden via deze link.

Voorafgaand aan de vergadering is er gelegenheid om een balletje te slaan in de vorm van een tennisclinic onder leiding van onze trainers Sebastian en Sebastiaan. De clinic start om 13.30 uur; aanmelden voor de clinic graag uiterlijk 16 januari bij secretaris@tvdehoogkamp.nl.
Als de clinic (bijv. vanwege weersomstandigheden) niet door kan gaan, dan communiceren we dit via de website.

Na afloop van de vergadering heffen we met jou graag het glas op een mooi en gezond nieuw (tennis)jaar.

Het bestuur

Nieuws Overzicht