Nieuws over de kantine

De barcommissie bestaat uit Steven Klein Holte, Michael Kennedy, Michael Meyer, Peer van Gemert en .. jij..?

Op advies van de barcommissie heeft het bestuur besloten dat er per 2019 geen contante betalingen meer mogelijk zijn. Er kan alleen nog met pinpas worden betaald.

De barcommissie heeft een rooster opgesteld voor de bardiensten tijdens de competitiedagen. Ieder competitie-team is ingedeeld voor bardiensten, op een andere weekdag dan de eigen speeldag. Wanneer welk team aan de beurt is, kan je terugvinden op de site onder bardiensten en is ook bekend bij de team-captains.

Voor aanvang van de bardienst dient men kennis te hebben genomen van de instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA). Deze instructie is opgehangen in de keuken en ook te vinden op de site bij documenten.

Op verzoek van het bestuur is op de DAT-avonden ook de bar geopend, voor zover er vrijwilligers hebben ingetekend voor de betreffende DAT-bardiensten. Voor deze DAT-diensten is de regeling 10% korting op de contributie van toepassing die het bestuur in de jaarvergadering heeft aangekondigd.

De prijzen van verschillende dranken zijn met een dubbeltje of een kwartje verhoogd. 
De barcommissie stapt voor de frisdranken over van de 0,2l-flesjes naar 0,3l-blikjes. Deze kunnen ook meegenomen worden naar de baan en daar na het opdrinken van de inhoud in de pmd-bak. 

Nieuws overzicht