Het Open toernooi van TV de Hoogkamp in de Arnhems Koerier

De Arnhemse Koerier besteedt aandacht aan het Open toernooi van TV de Hoogkamp.
Lees hier het artikel.

Kleine correctie: Je kunt je ook voor de categorie 2 inschrijven.

Nieuws Overzicht