Uitnodiging ALV 2022

Het bestuur nodigt al haar leden uit de Algemene Ledenvergadering (ALV0 bij te wonen op maandagavond 31 januari 2022. Deze ALV zal voor de tweede maal online plaatsvinden. Aanvang 20:00 uur. Zorg dat je erbij bent!

Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 26 januari door een mail te zenden naar secretaris@tvdehoogkamp.nl met de tekst: "Ik ben bij de ALV 2022". Nadat je je hebt aangemeld ontvang je van het bestuur een link met instructies die jou helpen in te loggen bij de vergadering.

Een belangrijk agendapunt is de nieuw voorgestelde statuten. Zie de aan de leden verzonden mail.

 

 

Nieuws Overzicht