Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Indien bekend
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
ZomerchallengeCategorie*
KNLTB nummer
Indien bekend
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Aanvullende tennisinformatie
Ben je al lid (geweest) van een tennisvereniging?
Zo ja, bij welke vereniging?
Hoe ben je in contact gekomen met TV de Hoogkamp?
 
Vrijwilligersinformatie
Voor (ouders van jeugd)leden:
Lid worden van onze tennisvereniging brengt ook verplichtingen met zich mee.
De vereniging maakt heel graag gebruik van jouw vaardigheden.
Aangezien onze organisatie geheel uit vrijwilligers bestaat, moeten we elkaar helpen.
Samen maken we de vereniging: gezellig of ongezellig, lekker lopend of stroef
Geef hieronder aan wat je voor de vereniging zou kunnen doen:
Ik heb interesse om mee te werken in de organisatie van de vereniging (bv in een commissie).
Ik ben beschikbaar voor bardienst, indien ik hiervoor 3 weken van te voren word geïnformeerd,
verplicht ik mij deze dienst te verrichten. Natuurlijk word je eerst ingewerkt.
Ik ben beschikbaar voor hulp bij jeugdactiviteiten.
Anders, nl.:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Hoogkamp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Opmerking