Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers voor TV de Hoogkamp

Tennisvereniging TV de Hoogkamp kan niet zonder 'vrijwilligers' om als vereniging alle activiteiten voor de leden te realiseren. Zij maken het allemaal mogelijk. Voor en achter de schermen verzetten ze heel wat werk!

Er zijn al veel vrijwilligers, toch zijn er steeds nieuwe vrijwilligers nodig. Nieuwe gezichten die met fris elan onze club verder helpen.

Er zijn genoeg zaken binnen onze vereniging waar nog vrijwilligers nodig zijn. Wat dacht je van een functie in de jeugdcommissie, de website up-to-date houden, de organisatie van diverse activiteiten? Of gewoon iets doen en betrokken zijn?

Reageer dan op de vacatures of kom met ons in gesprek, want de club kan altijd hulp gebruiken! Je hoeft activiteiten natuurlijk niet alleen te doen, formeer een groepje en de taken blijven behapbaar!

Het is leuk om vrijwilligerswerk te doen, het verrijkt je en maakt je betrokken bij de club!

We kijken uit naar nieuwe ‘blije’ vrijwilligers,

Commissie de ‘blije’ vrijwilliger,

Esther Vlemingh-Sandstra, Martine Blikkendaal en Pauline Verhoeven

Al je vragen kun je sturen naar vrijwilligers@tvdehoogkamp.nl. Wij sturen de mails dan door naar de desbetreffende persoon.

NB de vacatures staan binnenkort op de TVH website via: Organisatie & vrijwilligers · TV de Hoogkamp  

Hieronder vind je de omschrijving van de volgende vacatures:

 • BBQ Commissie (nieuwe commissie)
 • Bestuurslid Algemene zaken
 • Voorzitter/Lid Jeugd Commissie
 • Lid Barcommissie
 • Lid Communicatiecommissie
 • Nieuwe ledencommissie
 • Organisator activiteiten: kerstmutsentoernooi en high-tea damesdag
 • Organisator gevonden voorwerpen
 • Vrijwilligers poule - ad hoc hulp bij commissies of allerlei, gedurende het hele jaar maar waar je niet 'vast zit' aan een commissie.

BBQ Commissie

Inzetbaar voor:  
- Het beheren, inplannen, bemensen en onderhouden van de BBQ.
- Inzetbaar zijn bij diverse activiteiten, altijd in overleg met de organisatie van de betreffende activiteit.
Heb je nog vragen? Angelique Schennink beantwoordt deze graag.

Bestuurslid Algemene zaken

Inzetbaar voor:

 • Losse voorkomende ‘projecten’.
 • ‘communicatie’ en ‘vrijwilligerszaken’ zijn desgewenst als vaste taken op te pakken door het nieuwe bestuurslid.
 • Circa 7 -10 uur per maand, waarbij inbegrepen 10x per jaar een bestuursvergadering.

Heb je nog vragen? Jan van Schaik beantwoordt deze graag.

Voorzitter/Lid -  Jeugd Commissie

Inzetbaar voor:

 • Regelen competitie rood/oranje
 • Activiteiten voor de basisschoolkinderen

Specifieke jeugdactiviteiten, dit zijn korte(re) en afgebakende tijdsinvesteringen;

 • Organisatie Jeugdclubkampioenschappen,  een week met een korte voorbereiding
 • Organisatie Open Jeugd  toernooi (Pinksteren), met een flinke inspanning in de week voorafgaand (inplannen van de wedstrijden) en vanaf januari eens per maand korte voorbereiding
 • Familietoernooi nieuw leven inblazen,1 dag met een korte voorbereiding (mailing uitdoen, schemaatje maken, hulp organiseren
 • Tijdsinvestering 1 avond per maand vergaderen, en tijdens de competitie op zondagochtend een paar uurtjes of bij een andere activiteit paar uurtjes.
 • De Jeugdcommissie is altijd op zoek naar extra handjes. 

Heb je nog vragen? Annemarie Bosman beantwoordt deze graag.

Lid Bar Commissie

Inzetbaar voor:

 • 3 vormen van inzet:
  • Leden die zich als barvrijwilliger melden. We hebben voor hen een appgroep. Bij extra drukte of uitvallende diensten doen we dan graag een beroep op dat groepje.
  • Leden die zich als achterwacht melden. We verdelen de competitiedagen over de leden van de barcommissie en graag ook vrijwilligers die zich als achterwacht willen inzetten. Als achterwacht ben je circa 2 competitiedagen per jaar verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de bar en voor het opvangen van calamiteiten zoals oningevulde diensten of het inwerken van barvrijwilligers.
  • Barcommissie-uitbreiding.
 • De barcommissieleden besteden maximaal 2 uur per maand aan vergaderen en 6-8 dagen per jaar hebben we beschikbaarheidsdienst voor de achterwacht. Commissieleden verdelen ook de taken zoals rooster, inkoop, techniek, assortiment en communicatie, deze taken kosten, op het bijhouden van het rooster na, weinig tijd., maximaal 1 uur per week.
 • Indicatie inspanning is divers gelet op de taken. Inzet m.n. in competitieseizoen. Variërend van 2 competitiedagen per jaar tot, 1u per week/2 uur per maand.
 • De bar met ook de inzet van barvrijwilligers loopt steeds lekkerder. Supertof om met vrijwilligers (i.p.v. commerciële beheerders) een eigen sfeer te maken. En superhandig om zo ook zelf de club weer beter te leren kennen!

Heb je nog vragen? Vivian Wighert-Boom beantwoordt deze graag.

Lid Communicatiecommissie

Inzetbaar voor:

  • Redactieleden voor Langs de Lijn
  • Vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden aan de webredacteur, om bijvoorbeeld de content te actualiseren.
  • Vrijwilligers die de directe communicatie met leden een impuls willen geven door het ontwikkelen en invullen van een nieuwsbrief die 3 x per jaar verschijnt en door het verzorgen van directe communicatie in het clubhuis via posters, leaflets of narrow casting.
  • Actieve (social) media redacteuren die extern de schijnwerpers zetten op activiteiten van de club.
  • Indicatie inspanning:Enkele uren per maand.
  • Jouw inzet kan helpen om alle goede initiatieven en activiteiten binnen de vereniging net iets beter te helpen met verbeterde communicatie.

Heb je nog vragen? Michael Meyer beantwoordt deze graag.

Nieuwe ledencommissie

Vind jij het leuk om nieuwe leden wegwijs te maken binnen onze tennisclub? De nieuw leden te laten zien wat er allemaal te doen valt en ze een warm welkom te heten? Dan is deze commissie wat voor jou!

Je kan er verder je eigen invulling aan geven maar er zijn een aantal taken die verzorgt worden door deze commissie:

 • Vragen van geïnteresseerden over de vereniging beantwoorden (contactgegevens staan op de website)
 • Nieuwe leden wegwijs maken op de vereniging. Een enkele keer een rondleiding geven. Doorverwijzen naar House of tennis. 
 • Nieuwe leden koppelen aan een netwerk 
 • Ledenadministratie ondersteunen indien nieuw lid problemen ervaart met inloggen 
 • Uitvoeren marketing zaken om nieuwe leden te werven. O.a. mede-organiseren zomerchallenge.

In het voorjaar en gedurende de zomerchallenge zit hier iets meer tijd in dan in de rest van het jaar.

Het kost je maximaal gemiddeld een uurtje per week uitgaande van 1 persoon. Misschien ken je iemand met wie je samen deze mooie job zou willen oppakken, dat kan natuurlijk ook!

De rol kan per direct worden opgepakt, uiteraard zal de vertrekkende commissie helpen met 'inwerken' en is bereikbaar voor vragen. 

 

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of wil je meteen aan de slag, neem contact op met de 'blije vrijwilliger'  of direct met Nienke Vreugendenhil (06-14799066)

Organisator activiteiten: kerstmutsentoernooi

In december organiseert de ‘nieuwe leden commissie’ een informeel toernooitje in de hal. Het zogenoemde ‘kerstmutsentoernooi’. Voor de organisatie van dit toernooitje zijn nieuwe vrijwilligers nodig.

Als organisator heb je als taken:

 • Plannen van het toernooi
 • Communicatie aan de leden over het toernooitje
 • Inventarisatie deelnemers
 • Opzet van een toernooischema naar behoefte
 • Afstemming van het toernooi met commissies als bestuur, barcommissie- servicecommissie

Heb je nog vragen? Nienke Vreugdenhil beantwoordt deze graag.

Organisator high-tea damesdag

In het najaar organiseren van een informeel tennistoernooitje voor de dames van TV de Hoogkamp. In 2022 heeft de vrijwilligerscommissie deze activiteit georganiseerd en dit was een succes. Als iemand deze activiteit wil organiseren met een groepje, dan is dat mogelijk. De vrijwilligerscommissie levert graag een helpende hand. Het is ook mogelijk een andere vorm aan dit informele toernooitje te geven.

Als organisator heb je als taken:

 • Plannen van het toernooi
 • Communicatie aan de leden over het toernooitje
 • Inventarisatie deelnemers
 • Opzet van een toernooischema naar behoefte
 • Afstemming van het toernooi met commissies als bestuur, barcommissie- servicecommissie

Heb je nog vragen? Pauline Verhoeven beantwoordt deze graag.

Organisator gevonden voorwerpen

Dagelijks worden er voorwerpen op de tennisclub achtergelaten. Als club willen we deze voorwerpen zo snel mogelijk weer bij de eigenaar brengen. Daarnaast willen we gevonden voorwerpen niet te lang bewaren. Hiervoor is het volgende noodzakelijk:

 • Op gezette tijden tijdens het seizoen de inventarisatie van gevonden voorwerpen
 • Berichtgeving op de website over de gevonden voorwerpen
 • Na het verlopen van de bewaartermijn de achtergebleven gevonden voorwerpen wegbrengen naar de daartoe aangegeven plek.

Heb je nog vragen? Pauline Verhoeven beantwoordt deze graag.

Organisator opzet Vrijwilligers poule

Ad hoc hulp bij commissies of allerlei, gedurende het hele jaar maar waar je niet 'vast zit' aan een commissie. Sommige leden willen heel graag de club helpen maar vinden het lastig om zich voor een langere periode aan een commissie te binden. Door gebrek aan tijd of vinden het juist leuk om van alles wat te doen. Dan is het ook mogelijk om je aan te sluiten bij de 'vrijwilligers poule'!

Deze vrijwilligers zullen we ad hoc benaderen als er voor een bepaalde activiteit, een toernooi of een commissie tijdelijk wat extra handjes kan gebruiken. Geen vaste verbintenis met een commissie of verplichting maar wel veel plezier met andere leden op momenten dat het jou wat beter uitkomt!

Heb je nog vragen? Martine Blikkendaal beantwoordt deze graag.