Overlijdensbericht

Tot ons grote verdriet is Hermien Noothoven van Goor op 22 februari na een kort ziekbed op de veel te jonge leeftijd van 59 jaar overleden. Hermien was al jaren lid van TV de Hoogkamp en zeer betrokken bij onze vereniging. Als penningmeester maakte zij een aantal jaren deel uit van het bestuur. Haar nabestaanden, in het bijzonder haar man – en ook voormalig bestuurslid – Bernard en hun kinderen Jeanine, Johannes en Emmy, wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit onvoorstelbaar grote verlies.

Het bestuur