Contributie

Het verenigingsjaar loopt m.i.v. 2023 van 1 januari t/m 31 december. 

Tijdens de A.L.V. van 17 januari 2002 werd besloten de contributie jaarlijks te indexeren op basis van de CBS-Consumentenprijsindex. In afwijking van deze afspraak zijn de contributies 2023 met een lager percentage verhoogd t.o.v. 2021-2022.

De contributie is op maandag 27 maart 2023 geïnd.

Contributiebedragen bij lidmaatschap geheel jaar

Contributie 2023
Seniorlid, geboren voor of op 01-01-1997 185,00
Juniorlid, geboren na 01-01-2005 109,00
Mini's, geboren na 01-01-2014 72,00
Blauw, 4 en 5 jarigen 72,00
Studentenlid uitwonend 50,00
Studentenlid thuiswonend 109,00
Tennis met je kind 36,50
Buitenlid, woon- of verblijfplaats > 20 km
van het tennispark, senior
109,00
Buitenlid, woon- of verblijfplaats > 20 km
van het tennispark, junior
72,00
Buitenlid, woon- of verblijfplaats > 20 km
van het tennispark, mini
45,00
Ondersteunend lid (minimum bedrag) 25,00
Kortingsregeling per lid, 3 leden per gezin 4,00
Kortingsregeling per lid, 4 leden per gezin 6,00
Kortingsregeling per lid, 5 of meer leden per gezin 9,00
Entreegeld, senior 15,00
Enreegeld, junior en mini 10,00

Hierbij geldt het volgende:

  • het studentenlidmaatschap geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar t/m 27 jaar
  • bij aanmelding voor het studentenlidmaatschap dient een studentenkaart te worden overlegd
  • entreegeld geldt voor elk lid (m.u.v. "Tennis met je kind" en studenten) dat zich (opnieuw) aanmeldt; geldt dus ook voor oud-leden. 
  • met een "Tennis met je kind" lidmaatschap mag je uitsluitend met je eigen kind op de banen van TV de Hoogkamp spelen. Met dit lidmaatschap ben je geen lid van de KNLTB. Het "Tennis met je kind" lidmaatschap is alleen mogelijk voor ouders van jeugdleden die op de basisschool zitten. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het lidmaatschap van het kind
  • alle leden dienen een incassomachtiging af te geven
  • de jaarlijkse contributies worden in maart geïnd

Gezinskorting
Voor gezinnen is er de volgende kortingsregeling:

  • bij 3 leden per gezin bedraagt de korting € 4,00 per lid
  • bij 4 leden per gezin bedraagt de korting € 6,00 per lid
  • bij 5 of meer leden per gezin bedraagt de korting € 9,00 per lid
  • een uitwonend studenten lid telt niet mee in de kortingsregeling

Ondersteunend lid
Het is mogelijk ondersteunend (niet spelend) lid te worden. Het contributiebedrag is hierbij minimaal € 25,00.

Contributiebedragen bij aanmelding gedurende het jaar
Indien een lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, gelden de hieronder vermelde bedragen.

Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar gelden de volgende contributiebedragen: 2023      
Senior Junior Mini Blauw
Lid per 1 juni 170,00 95,00 64,00 60,00
Lid per 1 juli 150,00 85,00 58,00 51,00
Lid per 1 augustus 130,00 75,00 52,00 45,00
Lid per 1 september 105,00 64,00 46,00 36,00
Lid per 1 oktober 80,00 51,00 38,00 26,00
Lid per 1 november 56,00 39,00 31,00 16,00
Lid per 1 december 31,00 26,00 23,00 6,00