Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Voor het verenigingsjaar 2020/2021 is onderstaande regeling van toepassing.

Maandag 1 maart worden de contributies 2021 automatisch geïncasseerd.


Contributiebedragen bij lidmaatschap geheel jaar

   Senior  Junior  Mini
 Lid  € 177,50  € 106,00  € 70,00
 Blauw (4 en 5 jarigen)  €   53,25    
 Studentenlid uitwonend  €   46,25    
 Studentenlid thuiswonend  € 106,00    
 Tennis met je kind  €   35,00    
 Buitenlid  € 106,00  €  71,00  € 43,00
 Entreegeld  €   15,00  €  10,00  € 10,00


Hierbij geldt het volgende:

 • een senior lid is geboren op of voor 1 januari 2003
 • een junior lid is geboren na 1 januari 2003
 • een mini is geboren na 1 januari 2012
 • het studentenlidmaatschap geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar t/m 27 jaar
 • bij aanmelding voor het studentenlidmaatschap dient een studentenkaart te worden overlegd
 • een buitenlid heeft de woon- of verblijfplaats op tenminste 20 km van het tennispark
 • entreegeld geldt voor elk lid (m.u.v. "Tennis met je kind") dat zich (opnieuw) aanmeldt; geldt dus ook voor oud-leden. Voor "Tennis met je kind" wordt geen entreegeld in rekening gebracht
 • Met een "Tennis met je kind" lidmaatschap mag je uitsluitend met je eigen kind op de banen van TV de Hoogkamp spelen. Met dit lidmaatschap ben je geen lid van de KNLTB. Het "Tennis met je kind" lidmaatschap is alleen mogelijk voor ouders van jeugdleden die op de basisschool zitten. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het lidmaatschap van het kind
 • alle leden dienen een incassomachtiging af te geven
 • de jaarlijkse contributies worden eind januari geïnd

Gezinskorting
Voor gezinnen is er de volgende kortingsregeling:

 • bij 3 leden per gezin bedraagt de korting € 4,00 per lid
 • bij 4 leden per gezin bedraagt de korting € 6,00 per lid
 • bij 5 of meer leden per gezin bedraagt de korting € 9,00 per lid
 • een uitwonend studentenlid telt niet mee in de kortingsregeling

Ondersteunend lid
Het is mogelijk ondersteunend (niet spelend) lid te worden. Het contributiebedrag is hierbij minimaal € 25,00.

Contributiebedragen bij aanmelding gedurende het jaar
Indien een lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, gelden de hieronder vermelde bedragen.
 

 Lid per  Senior  Junior  Mini       Blauw
 1 april  € 163,00  € 92,00  € 61,00 € 45,00
 1 mei  € 144,00  € 82,00  € 56,00 € 39,00
 1 juni  € 125,00  € 72,00  € 50,00 € 33,00
 1 juli  € 100,00  € 61,00  € 43,00 € 27,00
 1 augustus  €   76,00  € 49,00  € 36,00 € 19,00
 1 september  €   52,00  € 36,00  € 28,00 € 12,00
 1 oktober  €   28,00  € 24,00  € 20,00 €   5,00