Contributie

Tijdens de A.L.V. van 17 januari 2002 werd besloten de contributie jaarlijks te indexeren op basis van de CBS-Consumentenprijsindex basis van de CBS-Consumentenprijsindex. De contributies voor 2024 zijn in lijn hiermee verhoogd. 
De club draagt per lid bondscontributie af aan de KNLTB. Voor 2024 is dat € 20,03 per lid.
Het verenigingsjaar begint op 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2024

Onderstaande contributies zijn op de ALV van 21 maart 2024 vastgesteld.

De contributie voor 2024 is inmiddels geïnd.

Contributiebedragen bij lidmaatschap geheel jaar

Contributie 2024
Seniorlid, geboren voor of op 01-01-1997 192,50
Juniorlid, geboren na 01-01-2006 112,50
Mini's, geboren na 01-01-2015 74,00
Blauw, 4 en 5 jarigen 74,00
Studentenlid uitwonend 55,00
Studentenlid thuiswonend 112,50
Tennis met je kind 40,00
Buitenlid, woon- of verblijfplaats > 20 km
van het tennispark, senior
112,50
Buitenlid, woon- of verblijfplaats > 20 km
van het tennispark, junior
74,00
Buitenlid, woon- of verblijfplaats > 20 km
van het tennispark, mini
47,00
Ondersteunend lid (minimum bedrag) 25,00
Entreegeld, senior 15,00
Entreegeld, junior en mini 10,00
Senioren competitieleden 65,00
Jeugd competitieleden 40,00

Hierbij geldt het volgende:

  • het studentenlidmaatschap geldt vanaf een leeftijd van 18 jaar t/m 26 jaar
  • bij aanmelding voor het studentenlidmaatschap dient een studentenkaart te worden overlegd
  • Entreegeld geldt voor elk lid dat zich (opnieuw) aanmeldt; geldt dus ook voor oud-leden
  • met een "Tennis met je kind" lidmaatschap mag je uitsluitend met je eigen kind op de banen van TV de Hoogkamp spelen. Met dit lidmaatschap ben je geen lid van de KNLTB. Het "Tennis met je kind" lidmaatschap is alleen mogelijk voor ouders van jeugdleden die op de basisschool zitten. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het lidmaatschap van het kind
  • alle leden dienen een incassomachtiging af te geven
  • de jaarlijkse contributies worden in maart geïnd

Ondersteunend lid
Het is mogelijk ondersteunend (niet spelend) lid te worden. Het contributiebedrag is hierbij minimaal € 25,00.

Contributiebedragen bij aanmelding gedurende het jaar
Indien een lid zich gedurende het verenigingsjaar aanmeldt, gelden de hieronder vermelde bedragen.

Bij aanmelding gedurende het verenigingsjaar gelden de volgende contributiebedragen: 2024      
Senior Junior Mini Blauw
Lid per 1 juni 177,00 98,00 66,00 62,00
Lid per 1 juli 156,00 87,00 59,00 54,00
Lid per 1 augustus 135,00 77,00 53,00 46,00
Lid per 1 september 109,00 66,00 46,00 37,00
Lid per 1 oktober 83,00 52,00 39,00 27,00
Lid per 1 november 57,00 40,00 31,00 16,00
Lid per 1 december 31,00 27,00 24,00 6,00