Vertrouwenscontactpersoon

TV de Hoogkamp wil een sportieve, sociale maar ook veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan tennissen.
Leden die met ongewenst gedrag worden geconfronteerd, kunnen dit melden bij Anne-Dien Oosterhuis of Pauline Verhoeven.
Zij zijn door het bestuur van TV de Hoogkamp aangesteld als vertrouwenscontactpersoon.

Wanneer kun je contact opnemen? Als je je afvraagt of een bepaalde manier van met elkaar omgaan wel klopt. Het kan gaan om seksuele intimidatie, pesterij of discriminatie of een vermoeden daarvan. De vertrouwenscontactpersoon neemt elke klacht serieus en gaat er vertrouwelijk mee om. Als je een e-mail stuurt, neemt Anne-Dien of Pauline zo snel mogelijk contact met je op. Het mailadres is vertrouwenspersoon@tvdehoogkamp.nl