Afmelden

Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk en uiterlijk 1 maand voor afloop van het betreffende verenigingsjaar (dus uiterlijk 30 november!!) worden gedaan bij de ledenadministrateur. Bij opzegging na 30 november ben je gehouden de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te betalen. 

Je kunt onderstaand formulier printen en inleveren bij de ledenadministrateur. Het formulier downloaden, van een handtekening voorzien en mailen mag natuurlijk ook!

Mieke Veen, Bosboomstraat 7, 6813 KB Arnhem
ledenadministratie@tvdehoogkamp.nl

Je ontvangt een bevestiging van jouw uitschrijving per mail.
 
 

Downloads: