Enquête Verkeersveiligheid en Parkeren

In december hebben we jullie aandacht gevraagd voor de enquête van Wijkvereniging De Penseelstreek. De resultaten van deze enquête vind je hier.

Op blz. 6 staat onder het kopje 6.3. bijzondere situaties te lezen:

De Tennisvereniging De Hoogkamp levert de nodige parkeerproblemen op. Dit met name in de Breitnerstraat, waarbij dit zich vooral voordoet bij competitiewedstrijden en toernooien. Suggestie: is dat de vereniging actief bezoekende teams verzoekt “elders” te parkeren en eigen spelers dringend verzoekt om bij competitiewedstrijden “de fiets te pakken”. 

Aanvulling: parkeer niet op stoepen, in bochten of voor de uitritten van bewoners. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Downloads:

Nieuws Overzicht